สินค้าของเรา

สินค้าของเรา / aOur Products

 


หลอดพรีฟอร์มเพท ( PET Pre-Form )

หลอดพรีฟอร์ม ผลิตขวดเพท น้ำหนัก 14.5 กรัม ปากสั้น (Short neck)
*สำหรับขวดขนาด 500-600 cc

หลอดพรีฟอร์ม ผลิตถังเพท ฝาเกลียว 18.9 ลิตร น้ำหนัก 650 กรัม

หลอดพรีฟอร์ม ผลิตถังเพท ฝากด 18.9 ลิตร น้ำหนัก 650 กรัม

หลอดพรีฟอร์ม ผลิตถังเพท ฝากด 18.9 ลิตร น้ำหนัก 800 กรัม

 


 

 

ขวดเพท (PET BOTTLE)

ขวดน้ำเต้าเพท 160 cc

( 1ลังบรรจุ 200 ใบ )

 

ขวดน้ำหวานเพท 200 cc

( 1 แพ็ค บรรจุ 105 ใบ )

ขวดเพทเหลี่ยม 200 cc


ขวดเพท กลม 350 cc

( 1 แพ็ค  บรรจุ 240 ใบ )

 

ขวดเพทเหลี่ยม 500 cc ทรงสูง

( 1  แพ็ค  บรรจุ  240 ใบ )

 

 ขวดเพทเหลี่ยม 500 cc ทรงเตี้ย


( 1  แพ็ค  บรรจุ  220 ใบ )

ขวดเพทกลม 500 cc

( 1  แพ็ค  บรรจุ  220 ใบ )

ขวดเพทกลม 600 cc

( 1  แพ็ค  บรรจุ  200 ใบ )

ขวดเพทเอวคอดลายหยดน้ำ  600 cc

( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 

ขวดเพทเอวคอดเกลียว 600 cc

( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 


ขวดเพทกลม 600 cc short neck (ปากสั้น )


( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 

ขวดเพทเอวคอดเกลียวสปริง 600 cc short neck (ปากสั้น )

( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 

ขวดเพทเอวคอดเกลียวสปริง 1500 cc

( 1แพ็ค บรรจุ 85 ใบ )

  

ขวดเพทกลม 1500 cc


( 1 แพ็ค บรรจุ 90 ใบ )

 

ขวด PET 2 ways 1.5 ลิตร


 

ถังน้ำดื่มเพท (PET)

 ถังกด PET 18.9 ลิตร


( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

 

ถังเกลียว PET 18.9 ลิตร
( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

 

ถังกดPET 12 ลิตร

( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

 

ถังกดPET 10 ลิตร
( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

 


ขวดพีอี (PE)

ขวดพีอีทรงน้ำเต้า 160 cc สีแดง


( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 

ขวดพีอีทรงน้ำเต้า 160 cc สีขาวขุ่น


( 1 แพ็ค บรรจุ 200ใบ )

 

ขวดน้ำดื่มพลาสติกพีอี (ขวดวันเวย์) สีขาวขุ่น ขนาด830 cc


( 1 แพ็ค บรรจุ 153 ใบ )

 

ขวดน้ำกลั่น 1050 ซีซี

( 1 แพ็ค บรรจุ 120 ใบ )

 


ถังน้ำดื่ม พีอี (PE)

 

ถัง 20 ลิตร เกรด A หนัก 800 / 900 g


( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

  

ถัง 20 ลิตร เกรด B หนัก 750 g

( 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ )

 


ฝาขวดเพท

 ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง


( 1 แพ็ค บรรจุ 5000 ฝา )

เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 

ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีแดง / สีส้ม


( 1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา )
เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก
30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 

ฝาเกลียว 28 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีเหลือง

( 1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา )
เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก
28 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 


ฝาถังน้ำดื่ม เพท (PET)

ฝากด 18.9 ลิตร สีฟ้า


( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา )

ฝากด ฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม.

ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 

ฝากด 18.9 ลิตร สีขาว


( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา )

ฝากด ฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม.

ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 

ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีฟ้า


( 1 แพ็ค บรรจุ 300 ฝา )

 

ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส


 


ฝาขวดพีอี (PE)

ฝาจุกขวดขุ่น (ขวดวันเวย์) 830 cc


( 1 แพ็ค บรรจุ 8 kg )

 

 

ฝาขวดน้ำกลั่น

( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา ) 

ฝาถังน้ำดื่ม พีอี (PE)

 

ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A


( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา )

ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 

ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B


( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา )

ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 

Visitors: 183,633