เกี่ยวกับเรา

โรงงานพลาสติก แก้วฟ้าสุธาทิพย์  ยินดีต้อนรับท่านผู้มาเยือน

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะให้บริษัทปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
 
บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด  เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ภายใต้นโยบายการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ  พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าดั้งเดิมที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมา ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดีเยี่ยม สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
นอกจากนี้การบริการครบวงจรของเรายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้านึกเราเป็นอันดับแรก 
 
ปัจจุบัน บ.แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จ.ก. เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านชั้นนำหลายแห่งในประเทศ เนื่องจากเราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยี่ต่างๆ ที่มีอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ เรายังรับจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติกตามสั่ง คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม 
 
“ขอเพียงคุณเข้ามาหาเรา เราพร้อมที่จะตอบสนองธุรกิจของคุณ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เป็นชิ้นงานที่จับต้องได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับคุณ”
 

เส้นทางของ โรงงานแก้วฟ้าสุธาทิพย์

• ปี 2528    เริ่มผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ส่งขายตามบริษัท, ห้างร้าน และโรงงานชั้นนำในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ และชลบุรี ในชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มแกรนด์ ภายใต้ชื่อ หจก.ศรีสุธาพาณิชย์
 
• ปี 2538 ขยายกิจการมาสู่วงการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อกิจการน้ำดื่ม แบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดแกรนด์ ซึ่งธุรกิจมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดและได้เป็นที่นิยม แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆใน กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 
• ปี 2545    ด้วยประสบการณ์มากมายในวงการธุรกิจนี้จึงได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ ในชื่อ “บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด" ในเบื้องต้นเน้นธุรกิจเพื่อการขายส่งโดยเฉพาะ โดยมีลูกค้าหลักจากทั่วประเทศแม้ว่าจะเป็นช่วงเปิดดำเนินการ แต่ผลประกอบการของ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด มีความมั่นคง และมีความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคว่ามีมาตรฐานของสินค้าอยู่ในระดับสูง โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงหลักคือ ถังธัญญะคลองห้า  หรือถัง แก้วฟ้า(ถังน้ำพลาสติค PE สีขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร) ในขณะที่ลูกค้าทั่วไปเรียกขานเราว่า“โรงพลาสติกแก้วฟ้า”
 
• ปี 2549    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด จึงได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาใช้
 
• ปี 2550    เริ่มมีการขยายสายการผลิต ได้มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง
 
• ปี 2551    เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้มีการนำเครื่องจักรใหม่ ซึ่งใหญ่กว่าเดิม เข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง
 
• ปี 2553    เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีผลกระทบต่อวัตถุดิบต้นทุนฯ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด จึงได้เพิ่มเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ เพื่อลดขั้นตอนหลัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และพยายามตรึงราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการคืนกำไร ลดภาระให้ลูกค้า และผู้บริโภค
 
• ปี 2554 บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ จึงได้ส่งผู้บริหารไปดูงานยังต่างประเทศ และสรรหาเครื่องจักรตัวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ หลังจากกลับมาจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ PET เข้ามาในโรงงานอีก 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 
• ปี 2555    บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ถูกวิกฤตภัยภิบัติน้ำท่วมโรงงาน ช่วงปลายปี ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ภายหลังน้ำลด ต้องหยุดซ่อมเครื่องจักรทุกตัวที่จมน้ำ และปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้เป็นปกติ
 
• ปี 2556  บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัดได้สั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ PET เข้ามาในโรงงานอีก 1 เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเป่าถัง PE ให้มีกำลังผลิตสูงขึ้น 30% ด้วยเงินลงทุนกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  แม้ว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี เศรษฐกิจจะมีความซบเซา อันเป็นผลกระทบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
 
• ปี  2557  ด้วยความคาดหมายของผู้บริหาร บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ว่าในอนาคตอันไกล้นี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องดีขึ้นหลังจากที่ ค.ส.ช. ได้เข้ามากำกับดูแลประเทศ และลดความขัดแย้งทางการเมืองลงได้  จึงตัดสินใจขยายสายการผลิต ให้ครบวงจรมากขึ้น โดยได้ซื้อเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์มปากสั้น (29-5) ขนาด 280 ตัน ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท พร้อมทั้งเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจากเดิม 160KVA เป็น 500KVA เพื่อให้รองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงได้ติดตั้ง CAP Bank เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
กำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก
• ถังน้ำพลาสติก PE สีขาวขุ่น ขนาด 18 และ 20 ลิตร วันละ 2,000 ถัง
• ถังน้ำพลาสติก PET สีฟ้า ขนาด 12 และ 18.9 ลิตร  วันละ 1,800 ถัง
• ขวดน้ำพลาสติกOnewayสีขาวขุ่น ขนาด 840 ซีซี  วันละ 10,000 ขวด
• ขวดน้ำพลาสติก PET สีใส ขนาด 200, 300, 500, 600 และ 1500 ซีซี  วันละ 30,000 ขวด
• หลอดพรีฟอร์มปากสั้น 30 ม.ม. น้ำหนัก 14.5 กรัม วันละ 90,000 ชิ้น
 

เวลาให้บริการ

เรายินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านไม่พบข้อมูลที่ท่านสนใจในเวปไซด์ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ในเวลา
วันอังคาร - วันศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 - 18.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น


รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

เราจะพยายามตอบอีเมล์ทุกๆ วัน ภายใน 24 ชั่วโมง

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ อนุพงศ์ 

Tel: 089-104-2580

Tel: 086-555-6504

 

 

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จํากัด

27/3 หมู่ 4 ซยลาดท้องวัง ตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

Tel: 02-577-1185, 089-104-2580

Fax: 02-577-1185

Email: kf_factory@hotmail.com

www.xn--22cj3bbahwd3ee6d8fpag3eh5ziagj8ek.com

https://www.ถังน้ำดื่มขวดน้ำดื่ม.com

  

 

 

 

Visitors: 219,157