ฝาขวดน้ำดื่ม ฝาถังน้ำดื่ม

 

 

 ฝาขวดเพท   ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง 

 (1 แพ็ค บรรจุ 5000 ฝา) เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 

จำหน่ายฝาขวดน้ำ, ฝาขวดน้ำดื่ม, ฝาขวดเพทปากสั้น

 - ฝาขวดน้ำดื่มเพท ฝาขวดเพท ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีแดง / สีส้ม เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 28 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีเหลือง เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก28 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาขวดน้ำเกลียวขนาด 18.9 ลิตร สีฟ้า, ฝาขวดน้ำเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส, ฝาขวดน้ำพีอี (PE)

 - ฝาจุกขวดน้ำขุ่น (ขวดวันเวย์) 830 cc, ฝาขวดน้ำกลั่น, ฝาถังน้ำดื่ม พีอี (PE), ฝาถังน้ำขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A

 - ฝาขวดน้ำเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังน้ำขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B, ฝาขวดเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังน้ำดื่ม เพท (PET), ฝากด 18.9 ลิตร สีฟ้า ฝากด ฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม. ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 - ฝากด 18.9 ลิตร สีขาว ฝากด ฉีกขาดได้สะดวก สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม. ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 

ฝาขวดเพท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง (1 แพ็ค บรรจุ 5000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีแดง / สีส้ม (1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 28 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีเหลือง (1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก28 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 

ฝาถังน้ำดื่มเพท (PET)

ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 - ฝากด 18.9 ลิตร สีฟ้า สีขาว (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีฟ้า (1 แพ็ค บรรจุ 300 ฝา)

 - ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส

 - ฝากดฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม.

 

ฝากด 18.9 ลิตร สีขาว  ( 1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา )  ฝากด ฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม.

ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก


ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีฟ้า ( 1 แพ็ค บรรจุ 300 ฝา )


 ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส


 ฝาขวดพีอี ( PE )  ฝาจุกขวดขุ่น ( ขวดวันเวย์ ) 830 cc  ( 1 แพ็ค บรรจุ 8 kg )


 ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)


 ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 

ฝาถังน้ำดื่ม พีอี (PE)

 - ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 

จำหน่ายฝาขวดน้ำ, ฝาขวดน้ำดื่ม, ฝาขวดเพทปากสั้น

 - ฝาขวดน้ำดื่มเพท ฝาขวดเพท ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีแดง / สีส้ม เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 28 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีเหลือง เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก28 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาขวดน้ำเกลียวขนาด 18.9 ลิตร สีฟ้า, ฝาขวดน้ำเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส, ฝาขวดน้ำพีอี (PE)

 - ฝาจุกขวดน้ำขุ่น (ขวดวันเวย์) 830 cc, ฝาขวดน้ำกลั่น, ฝาถังน้ำดื่ม พีอี (PE), ฝาถังน้ำขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A

 - ฝาขวดน้ำเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังน้ำขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B, ฝาขวดเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังน้ำดื่ม เพท (PET), ฝากด 18.9 ลิตร สีฟ้า ฝากด ฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม. ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 - ฝากด 18.9 ลิตร สีขาว ฝากด ฉีกขาดได้สะดวก สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม. ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 

ฝาขวดเพท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพทปากสั้น (Short neck)  สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง (1 แพ็ค บรรจุ 5000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปากสั้น (Short neck) 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 30 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีขาว/ สีฟ้า / สีเขียว / สีชมพู / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีแดง / สีส้ม (1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก 30 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 - ฝาเกลียว 28 ม.ม. สำหรับขวดเพท สีเหลือง (1 แพ็ค บรรจุ 3000 ฝา)

   เกลียวมาตรฐาน สามารถใช้กับขวดเพทปาก28 ม.ม. ปิดง่าย แน่นสนิท

 

ฝาถังน้ำดื่มเพท (PET)

ฝาปิดมาตรฐาน ปิดได้ง่าย แน่นสนิท ไม่รั่วซึม ฉีกขาดได้สะดวก

 - ฝากด 18.9 ลิตร สีฟ้า สีขาว (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีฟ้า (1 แพ็ค บรรจุ 300 ฝา)

 - ฝาเกลียว 18.9 ลิตร สีน้ำเงินใส

 - ฝากดฉีกขาด สำหรับถัง PET ปากมาตรฐาน 50 ม.ม.

 

ฝาขวดพีอี (PE)

 - ฝาจุกขวดขุ่น (ขวดวันเวย์) 830 cc (1 แพ็ค บรรจุ 8 kg)

 - ฝาขวดน้ำกลั่น (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 

ฝาถังน้ำดื่ม พีอี (PE)

 - ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด A (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 - ฝาถังขาวขุ่น 20 ลิตร เกรด B (1 แพ็ค บรรจุ 500 ฝา)

 - ฝาเกลียว สีขาว สำหรับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ปิด-เปิดง่าย ปิดได้แน่น

   ใช้ได้กับถังน้ำดื่ม PE (สีขาวขุ่น) ที่มีปากขนาดมาตรฐานทั่วไป

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ อนุพงศ์ 

Tel: 089-104-2580

Tel: 086-555-6504

 

 

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จํากัด

27/3 หมู่ 4 ซยลาดท้องวัง ตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

Tel: 02-577-1185, 089-104-2580

Fax: 02-577-1185

Email: kf_factory@hotmail.com

www.xn--22cj3bbahwd3ee6d8fpag3eh5ziagj8ek.com

https://www.ถังน้ำดื่มขวดน้ำดื่ม.com


Visitors: 219,154